अभिभावकको कला: विकास र जडानको पालनपोषण

अभिभावक हुनु गर्वको मात्र नभई ठुलो जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि अभिभावक कलाको बारेमा जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले यस लेखमा, हामी तपाईंका बच्चाहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनदेखि उनीहरूको विकासका विभिन्न चरणहरूमा नेभिगेट गर्ने, अभिभावकत्वका मुख्य पक्षहरू अन्वेषण गर्नेछौं। १ । बलियो जडान निर्माण: आफ्नो बच्चासँग विश्वासको बन्धन सिर्जना गर्न खुला सञ्चारमा जोड दिनुहोस्। बन्धन … Continue reading अभिभावकको कला: विकास र जडानको पालनपोषण